Blog

Ścieki za 5 miliardów

Sieć kanalizacyjna Londynu, zbudowana jeszcze w epoce wiktoriańskiej, jest przeciążona; jej tunele są regularnie wykorzystywane do granic możliwości, a do Tamizy trafia tygodniowo równowartość 300 basenów olimpijskich pełnych surowych ścieków, których łączna masa wynosi 39 milionów ton rocznie. Obecnie realizowany jest ogromny projekt inżynieryjny, mający na celu znaczne zwiększenie zdolności stolicy Wielkiej Brytanii do radzenia sobie z własnymi odpadami. Stworzenie superkanału to największa modernizacja systemu kanalizacyjnego Londynu od ponad 150 lat, ale jego budowa 90 metrów pod ulicami miasta jest również największym wyzwaniem inżynieryjnym dla całego pokolenia.

Zwiastun

ProgramGdzie nas oglądać

Streszczenie

Ścieki za 5 miliardów

Sieć kanalizacyjna Londynu, zbudowana jeszcze w epoce wiktoriańskiej, jest przeciążona; jej tunele są regularnie wykorzystywane do granic możliwości, a do Tamizy trafia tygodniowo równowartość 300 basenów olimpijskich pełnych surowych ścieków, których łączna masa wynosi 39 milionów ton rocznie. Obecnie realizowany jest ogromny projekt inżynieryjny, mający na celu znaczne zwiększenie zdolności stolicy Wielkiej Brytanii do radzenia sobie z własnymi odpadami. Stworzenie superkanału to największa modernizacja systemu kanalizacyjnego Londynu od ponad 150 lat, ale jego budowa 90 metrów pod ulicami miasta jest również największym wyzwaniem inżynieryjnym dla całego pokolenia.

Powiązane programy